Phần mềm quản lý nhân sự là gì? Chúng gồm những loại nào?

0
1525

Phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) được sử dụng để tuyển dụng, đào tạo, quản lý, đánh giá và duy trì thông tin của tất cả nhân viên trong một tổ chức. Trong một số trường hợp, phần mềm HRMS còn được gọi là HRIS, hệ thống thông tin nguồn nhân lực.

Với sự gia tăng của sự phức tạp và cạnh tranh trong kinh doanh, việc quản lý nhân viên ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Nhân viên mong đợi nhiều hơn từ công ty của họ và công ty mong đợi nhiều hơn từ nhân viên.

Để đạt được mức tối đa trong mỗi trường hợp, cần có một hệ thống thích hợp để quản lý kỳ vọng của nhân viên cũng như kết quả đầu ra của họ. Và phần mềm quản lý nhân sự ra đời.

Xem Nhanh

1. Giới thiệu về phần mềm quản lý nhân sự

Quản lý nhân viên yêu cầu quản lý tiền lương kịp thời, lập kế hoạch kế nhiệm, tuyển dụng đúng ứng viên. Quản lý các nhu cầu hàng ngày của nhân viên như phê duyệt nghỉ phép, quản lý yêu cầu chi phí và quản lý phiếu chi. Để cho phép một công ty tận dụng tối đa nhân viên của mình, công ty cần phải xem xét hiệu suất, sự tham gia của họ và quá trình phát triển nghề nghiệp của họ.

Một phần mềm quản lý nhân (HRMS) lý tưởng nên cung cấp tất cả các chức năng này cho một tổ chức. Quản lý tiền lương được xử lý bằng cách sử dụng Mô-đun tính lương. Việc tuyển dụng được quản lý thông qua Mô-đun tuyển dụng. Đánh giá hiệu suất được quản lý thông qua Mô-đun đánh giá hiệu suất. Để phê duyệt thông qua Mô-đun eLeave HRMS và yêu cầu chi phí thông qua Mô-đun eCLaims HRMS.

phần mềm quản lý nhân sự
Giới thiệu về phần mềm quản lý nhân sự

2. Các loại phần mềm quản lý nhân sự

2.1. Mô-đun quản lý tính lương HRMS

Phần mềm quản lý tính lương HRMS được thiết kế để giải quyết toàn bộ các yêu cầu về tính lương của doanh nghiệp, đảm bảo xử lý bảng lương chính xác, nhanh hơn và hiệu quả. Mô-đun quản lý tính lương HRMS cho phép bạn tự động tính toán bảng lương cho tiền lương, tiền thưởng và các hình thức bồi thường khác, dựa trên các quy tắc do người dùng xác định. 

Nó cho phép bạn định cấu hình các thành phần trả lương như tiền lương, tiền thưởng hoặc các hình thức bồi thường khác, quản lý thuế, các khoản khấu trừ và hơn thế nữa. Mô-đun tính lương HRMS cho phép bạn điều chỉnh quá trình tính lương theo chính sách của tổ chức và đảm bảo rằng quy trình tính lương hiệu quả, chính xác và nhất quán.

Xem thêm:

2.2. Mô-đun quản lý tuyển dụng HRMS

Mô-đun quản lý tuyển dụng HRMS là một giải pháp quản lý nhân tài và tuyển dụng dựa trên web toàn diện giúp hợp lý hóa và đẩy nhanh toàn bộ quy trình tuyển dụng từ xác định các vị trí tuyển dụng hiện tại. Tạo tin tuyển dụng, theo dõi đơn đăng ký, lên lịch phỏng vấn, chọn ứng viên đến quản lý quá trình gia nhập của nhân viên mới.

Nó cho phép bạn nâng cao quy trình tuyển dụng của mình bằng cách làm cho nó đơn giản, minh bạch, trực quan và tương tác. Nó kết hợp chức năng để cấu trúc và tăng tốc quá trình tuyển dụng để tổ chức có thể có được nhân tài phù hợp từ một quan điểm lâu dài. Điều này cho phép bạn xây dựng và tạo nguồn từ một nhóm nhân tài toàn cầu và đủ điều kiện. Các chức năng báo cáo và theo dõi ứng viên giúp tổ chức xử lý các đơn xin việc và theo dõi hiệu quả của chức năng tuyển dụng.

2.3. Mô-đun đánh giá hiệu suất

phần mềm quản lý nhân sự
Các loại quản lý phần mềm nhân sự

Mô-đun đánh giá hiệu suất HRMS cho phép bạn điều chỉnh lực lượng lao động của mình với các mục tiêu của tổ chức. Theo dõi các mốc có liên quan hoặc các chỉ số hiệu suất chính của nhân viên trong suốt cả năm. 

Nó xuất hiện trong việc cung cấp các công cụ mạnh mẽ nhất để sắp xếp, cải tiến và tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý hiệu suất. Ngay từ việc thiết lập các mục tiêu và năng lực định hướng chiến lược cho một nhân viên đến đánh giá hiệu suất của nhân viên theo các mục tiêu này. Cung cấp phản hồi liên tục về hiệu suất của nhân viên để quản lý đánh giá nhân viên và đánh giá hiệu suất.

2.4. Mô-đun quản lý bảng chấm công

Với HRMS Timesheet Management, việc ghi lại các công việc của nhân viên theo thời gian trở nên đơn giản, nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Hệ thống giám sát và tạo bảng chấm công cho từng nhân viên, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi nhiệm vụ. HRMS Timesheet là phần mềm theo dõi thời gian hiệu quả, theo dõi giờ làm việc thông thường và bảng lương, cũng như các khoản thanh toán ngoài giờ và ngoài giờ. Người dùng có thể có được bảng phân tích chi tiết về các nhiệm vụ cũng như chi phí phát sinh cho từng tác vụ. Bảng chấm công của nhân viên, cho cả nhân viên nội bộ cũng như nhân viên được đăng trên địa điểm của khách hàng, có thể được tạo nhanh chóng.

Với sự ra đời của phần mềm quản lý nhân sự (HRMS) sẽ giúp công ty, tổ chức quản lý nhân viên một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác hơn. Chúng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong bộ máy cả công ty giúp bạn hoàn thành tốt khâu nhân sự của mình.