Phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên hiện có trên Trái Đất

0
2061

Tài nguyên thiên nhiên có nguồn gốc từ môi trường. Sẽ có một số nguồn lực cần thiết để tồn tại, trong khi những nguồn khác chỉ đáp ứng mong muốn của xã hội. Mọi sản phẩm do con người tạo ra trong một nền kinh tế ở một mức độ nào đó đều bao gồm cả chúng.

Đây là những nguồn tài nguyên được tìm thấy trong môi trường và được phát triển mà không có sự can thiệp của con người. Các ví dụ phổ biến về chúng gồm không khí, ánh sáng mặt trời, nước, đất, đá, thực vật, động vật và nhiên liệu hóa thạch.

Có nhiều cách để phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên, chúng bao gồm nguồn gốc, trạng thái phát triển và khả năng tái tạo của tài nguyên.

Xem Nhanh

1. Phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên theo nguồn gốc

Tài nguyên thiên nhiên Biotic

Những tài nguyên này đến từ vật chất sống và hữu cơ, chẳng hạn như rừng và động vật, bao gồm các vật liệu có thể thu được chúng. Bên cạnh đó còn có tài nguyên sinh học bao gồm nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu mỏ được hình thành từ chất hữu cơ đã bị phân hủy.

Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học

Những tài nguyên này đến từ vật chất phi sinh vật và phi hữu cơ. Ví dụ về những tài nguyên này bao gồm đất đai, nước ngọt, không khí và kim loại nặng như vàng, sắt, đồng, bạc, v.v.

các loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên phi sinh học và Biotic

2. Phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên theo giai đoạn phát triển

Các loại tài nguyên thiên nhiên cũng có thể được phân loại dựa trên giai đoạn phát triển của chúng bao gồm

Tài nguyên thiên nhiên tiềm năng

Là những tài nguyên tồn tại trong một vùng và có thể được sử dụng trong tương lai. Ví dụ, nếu một quốc gia có dầu mỏ trong đá trầm tích, thì đó là một nguồn tài nguyên tiềm năng. Cho đến khi nó thực sự được khoan ra khỏi đá và đưa vào sử dụng.

Xem thêm:

Tài nguyên thiên nhiên thực tế

Là những tài nguyên đã được khảo sát, xác định số lượng và chất lượng và hiện đang được sử dụng. Sự phát triển của các nguồn lực thực tế phụ thuộc vào công nghệ.

Tài nguyên thiên nhiên dự trữ

Đây là một phần của tài nguyên thực tế có thể được phát triển sinh lời trong tương lai. Đã được khảo sát, nhưng không thể sử dụng do thiếu công nghệ. Một ví dụ về nguồn dự trữ là hydro.

các loại tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên tái tạo và không tái tạo được

3. Phân loại các loại tài nguyên thiên nhiên dựa trên sự tái tạo

Tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo

Đây là những tài nguyên có thể được bổ sung. Ví dụ về tài nguyên tái tạo bao gồm ánh sáng mặt trời, không khí và gió. Chúng có sẵn liên tục và số lượng của chúng không bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự tiêu thụ của con người. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên tái tạo không có tốc độ phục hồi nhanh chóng và dễ bị cạn kiệt nếu sử dụng quá mức.

Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo

Những tài nguyên này hình thành cực kỳ chậm và không hình thành tự nhiên trong môi trường. Tài nguyên được coi là không thể tái tạo khi tốc độ tiêu thụ của chúng vượt quá tốc độ phục hồi. Ví dụ về tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo là khoáng sản và nhiên liệu hóa thạch.

Có những cuộc tranh luận liên tục trên toàn thế giới về việc phân bổ các nguồn gốc các loại tài nguyên thiên nhiên. Các cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề về liên quan đến việc gia tăng sự khan hiếm và việc xuất khẩu chúng làm cơ sở cho nhiều nền kinh tế đặc biệt là các quốc gia phát triển.

Việc sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên được điều chỉnh thông qua việc sử dụng thuế và giấy phép. Chính phủ là người xác định cách sử dụng các nguồn lực và họ giám sát sự sẵn có và tình trạng của các nguồn lực đó.

Một ví dụ về việc bảo vệ chúng là Đạo luật Không khí Sạch. Đạo luật được thiết kế vào năm 1963 để kiểm soát ô nhiễm không khí ở cấp độ quốc gia. Các quy định được thiết lập để bảo vệ công chúng khỏi các chất gây ô nhiễm trong không khí và làm nguy hiểm cho sức khỏe con người.